Katılım Sigortacılığı

HDI Katılım Sigorta A.Ş., 01.01.2023 tarihi itibarıyla 19.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık Ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerini esas alarak katılım sigortacılığı hizmeti vermeye başlamıştır.

Katılım Sigortacılığı
Genel İlkeleri

  • Dinen meşru olmayan konu ve risklerin teminat altına alınmaması
  • Finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yöneltilmesi
  • İslâmî kurumsal yönetim mekanizmalarının (danışma komitesi, katılım uyum birimi, katılım iç denetim mekanizması) kurularak faaliyet gösterilmesi
  • Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler ile reasürans, koasürans ve retrosesyon faaliyetlerinin yürütülmesi

Bize Ulaşın

HDI Katılım Sigortası ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.